Spliceosom, kompleks af RNA og protein, kendt fra organismer med cellekerne (eukaryoter), hvor det som led i proteinsyntesen katalyserer splejsningen af RNA, som er aflæst (transskriberet) fra DNA, til modent mRNA. Se også intron, protein (proteinsyntese) og RNA.