Spænding, elektrisk spænding, betegnet U, forskellen i elektrisk potential mellem to punkter i rummet eller i et elektrisk kredsløb. Spænding måles i volt (V). En konstant spænding kaldes en jævnspænding, en periodisk varierende spænding en vekselspænding. For et lederstykke gælder, at spændingen over det er produktet af strømmen i lederstykket og dettes resistans, se Ohms lov. Spændingsbegrebet er af stor praktisk betydning og anvendes i udstrakt grad inden for elektroteknikken.