.
.

Elektrisk energioverføring, fra kraftværk til forbruger sker gennem et sammenhængende ledningsnet, hvor vekselspændingen nedsættes i flere trin i transformerstationer. Det højeste spændingsniveau i Danmark er 400 kV, men i visse andre lande benyttes spændingsniveauer helt op til 800 kV.

Ved disse høje spændinger er det muligt — uden nævneværdigt spændingstab — at sende store mængder elektricitet over lange afstande gennem forholdsvis tynde luftledninger af stål og aluminium ophængt i master. Alternativt kan der anvendes kabler med kobberleder.

Transformeringen

til lavere spændinger sker som nævnt i flere trin. Fra 400 kV transformeres i Østdanmark (Sjælland, Falster og Lolland) først ned til 132 kV og i Vestdanmark (Jylland og Fyn) til 150 kV. Der er kun ganske få af disse transformerstationer, som forsyner større regioner. Næste trin er til henholdsvis 50 kV (øst) og 60 kV (vest); disse transformerstationer er hyppigere og forsyner et betydeligt område.

Visse store industriforbrugere aftager strøm på 50/60 kV-niveauet og foretager selv den videre nedtransformering til den ønskede forbrugsspænding. Fra 50/60 kV transformeres videre til 10/15 kV i transformerstationer, som ofte kan ses langs danske landeveje. De består som regel af et hus i villastørrelse med omskiftere og fjernkontrolanlæg samt et udendørs ledningsanlæg med transformere.

Mindre industrivirksomheder aftager ofte strøm fra 10/15 kV-nettet, hvorimod almindelig forbrugsstrøm skal gennem endnu en transformering til 400 V for trefaset og 230 V for enfaset strøm. Disse sidste transformerstationer har i Danmark mange udformninger. De ældre blev ofte bygget som små tårne i metalplader, beton eller mursten. Senere indførtes mastetransformere, som er ophængt på 10/15 kV-masterne; med kabellægning af 10/15 kV-nettet i nyere tid ses transformerne som kassetter stående på jorden i nærheden af forbrugsstederne.

Ledningsføring

Ved luftledninger ophænges en ledning for hver af de tre faser samt — øverst — en jordtråd uden spænding; jordtråden tjener også som beskyttelse mod lynnedslag. Masterne på høje spændingsniveauer er gitterkonstruktioner udført af vinkel- eller rundjern; på lave spændingsniveauer bruges sædvanligvis træmaster. Isolatorer udføres af glas eller porcelæn (se elektrokeramik).

Ved opsætning af højspændingsledninger er der strenge regler for ledningernes nedhæng, som er bestemt af den kraft, hvormed de er opstrammet i endepunkterne. Herunder skal der tages hensyn til længdeudvidelsen, når en ledning bliver varm under høj elbelastning.

Der har i begyndelsen af 1990'erne været ført en debat i Danmark, om elektriciteten fortsat bør føres i luftledninger eller i stedet bør føres i kabler i jorden. En overvejende del af lavspændingsnettet og væsentlige dele af 10/15 kV-nettet er allerede kabellagt, og de danske elværker har besluttet, at al ny 50/60 kV ledningsføring skal ske i jordkabler. Kabler er noget dyrere i anlægsudgifter end luftledninger, men til gengæld billigere i løbende omkostninger og mere driftssikre, idet luftledninger ofte udsættes for brud, forårsaget af væltede træer. Ved de højeste spændinger bliver jordkabler uforholdsmæssigt dyre.

Udlandsforbindelser

Der overføres også elektrisk energi mellem Danmark og vore nabolande; således er Vestdanmark forbundet med Tyskland, Norge (Skagerrak-forbindelsen) og Sverige (Kontiskan-forbindelsen over Læsø) og Østdanmark forbundet med Sverige (kabler under Øresund ved Helsingør) og Tyskland (Kontek-forbindelsen fra Gedser til Rostock). Der er planlagt en forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark under Storebælt, men hidtil har landsdelene ikke været forbundet. Vestdanmark er direkte vekselstrømsforbundet med det store, kontinental-europæiske net, mens Østdanmark tilsvarende er en del af det skandinaviske net. Tekniske forhold gør, at disse to hver for sig store net ikke umiddelbart kan vekselstrømsforbindes, selvom begge benytter samme nominelle frekvens (50 Hz). Der ville ved en vekselstrømsforbindelse som følge af små frekvensforskelle opstå langsomme og store effektsvingninger gennem forbindelsen. Derfor er forbindelserne fra Jylland til Norge og Sverige og fra Sjælland-Falster til Tyskland højspændte jævnstrømsforbindelser (se HVDC, High Voltage Direct Current); i begge ender af disse kabelforbindelser er indrettet anlæg, som ensretter og omformer mellem jævn- og vekselstrøm.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig