Skalar betegner i fysik en størrelse, der er bestemt alene ved en talværdi i forbindelse med en måleenhed; fx afstand, volumen, tidsrum, masse, energi og temperatur. En vektor har derimod desuden en retning. Et skalarfelt er et område, hvor der til hvert punkt er knyttet en skalar, fx temperaturen i atmosfæren til et givet tidspunkt.