Skåltegn, skålgrube,rund fordybning, indhugget i klippe eller sten. I Norden optræder skåltegn sporadisk i neolitikum, men er i første række kendt fra bronzealderens helleristninger. Skåltegn må betragtes som det enklest mulige motiv, en cirkel, og en entydig tolkning kan ikke angives. Ud fra sammenhængen kan et skåltegn fx være en gengivelse af Solen eller mellem benene på en kvinde en markering af køn. I få tilfælde kan grupper af skåltegn danne hele figurer som en plov eller et skib. Skåltegn var i sig selv et helligt symbol.