Skandinavien, (lat. Scandinavia, opr. form af Skåne), betegnelse, der oftest omfatter Norge, Sverige og Danmark. Denne afgrænsning har intet naturgeografisk grundlag, men modsvarer i store træk udbredelsen af de nordiske sprog, idet dog et samisk område indgår, mens islændinge, færinger og finlandssvenske falder udenfor. Heller ikke økonomisk eller politisk er Skandinavien en enhed; begrebet er især bevidsthedshistorisk (se skandinavisme). Ude i verden benyttes begrebet mere eller mindre synonymt med Norden.