Skandinavien er markeret med grønt
Creativecommons.org.
Licens: CC BY SA 3.0
Scandinavia complectens Sueciæ, Daniæ & Norvegiæ regna. ex Tabulis Ioh Baptistæ Homanni. 1715

Scandinavia complectens Sueciæ, Daniæ & Norvegiæ regna. ex Tabulis Ioh Baptistæ Homanni.1715. Kort over Skandinavien.

Skandinavien er en betegnelse, der oftest omfatter Norge, Sverige og Danmark.

Skandinaviens afgrænsning

Betegnelsen Skandinavien – Scandinavia på latin – stammer efter flere kilder fra navnet Skåne (på latin: Scania). Afgrænsningen har intet naturgeografisk grundlag. Den Skandinaviske Halvø udgøres af Norge og Sverige, mens Danmark ikke har været en del heraf, siden Skåne, Halland og Blekinge blev erobret af Sverige i 1600-tallet.

Derimod modsvarer Skandinavien i store træk udbredelsen af de nordiske sprog, idet dog et samisk område indgår, mens islændinge, færinger og finlandssvenske falder udenfor.

Heller ikke økonomisk eller politisk er Skandinavien en enhed. Begrebet er især bevidsthedshistorisk, se skandinavisme. Fra slutningen af 1700-tallet og ikke mindst i 1800-tallet ses der stadig flere referencer til begrebet Skandinavien i litteraturen.

H.C. Andersen – Jeg er en skandinav

En af de mest berømte danske referencer til Skandinavien i 1800-tallet er H.C. Andersens digt, "Jeg er en Skandinav", fra 1837. Neden for er gengivet første og sidste vers af digtet:

"Jeg er en Skandinav!"/ Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver,/I trende Riger er vor Hjemstavn deelt;/Men mellem Nutids store Himmel-Gaver/Er den: vort Hjerte voxer til et Heelt!/Lad være glemt, hvis os en Uret skete;/Tidsaanden, som en luttret Margarethe,/Forener os, den trefold Kraft forlener,/Selv Sproget os forener./Paa Fjeld, i Skov og ved det natblaa Hav,/Jeg jubler høit: jeg er en Skandinav!

Lad ei den skjønne Enighed forsvinde,/Norsk, Svensk og Dansk hinanden række Haand;/De gamle Folkesange os forbinde,/I Melodien er et kraftigt Baand./Af Enighedens Sæd kun godt man høster,/Vi skue kjækt mod Vester og mod Øster/I Fryd og Sorg! O, her er godt at være!/Her leve vore Kjære!/Fra Gran og Birk og Bøg, vidt over Hav,/Lyd Glædes Sang: jeg er en Skandinav!"

Skandinavien i moderne tid

SAS
SAS
Creativecommons.org.
Licens: CC BY SA 3.0

I moderne tid er Skandinavien i de fleste tilfælde blev erstattet af Norden som den landekreds, hvori man samarbejder. Norden omfatter udover de skandinaviske lande også Finland, Island, Færøerne, Grønland og Ålandsøerne.

Blandt de nordiske samarbejdsfora er Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd de vigtigste. Ude i verden benyttes begrebet Skandinavien ofte mere eller mindre synonymt med Norden. For eksempel er The Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) med afdelinger på Stanford University og Harvard University et samarbejde mellem universiteter i hele Norden.

Enkelte rent skandinaviske samarbejdsfelter findes der dog. Det mest kendte er sandsynligvis flyselskabet Scandinavien Airlines System, SAS, som blev etableret i 1946 med den norske, svenske og danske stat som medejere.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig