Selskabsbeskatning er beskatningsregler for aktieselskaber og anpartsselskaber og visse andre juridiske personer, fx sparekasser og andelskasser, brugsforeninger, realkreditinstitutter, fonde og foreninger, der på samme måde som fysiske personer er en selvstændig skattepligtig enhed, dvs. at de beskattes af deres egen indkomst uafhængigt af selskabets ejere. Derimod er interessentskaber og kommanditselskaber ikke selvstændigt skattepligtige, og de enkelte deltagere beskattes hver af deres andel af interessentskabets eller kommanditselskabets indkomst.

Selskabsskatten er proportional, og satsen er 22 pct. Selskabers skattepligtige indkomst opgøres som udgangspunkt efter samme regler som for fysiske personer. Dog er der gjort en undtagelse fra globalindkomstprincippet, idet selskaber mv. ikke beskattes af indkomst fra erhvervsvirksomhed med såkaldt fast driftssted i udlandet eller af fast ejendom i udlandet.

Desuden gælder der en række afvigelser fra personbeskatningsreglerne, bl.a. med hensyn til beskatning af kursgevinster, aktieudbytte og aktieavance samt den skattemæssige behandling af underskud.

Visse andelsforeninger er omfattet af den særlige kooperationsbeskatning, hvor beregningsgrundlaget for skatten er en procentdel af formuen.

Selskaber mv. betaler med visse undtagelser forskudsskat ligesom fysiske personer, men efter andre regler.

Aktie- og anpartsselskaber mv., som er hjemmehørende i Danmark, samt faste driftssteder og fast ejendom her i landet i en koncern sambeskattes, såkaldt tvungen national sambeskatning. Dette indebærer, at de enkelte koncernselskabers skattemæssige over- eller underskud sammenlægges ved skatteberegningen. Desuden kan en koncern vælge international sambeskatning med den virkning, at alle koncernforbundne selskaber mv., faste driftssteder og faste ejendomme her og i udlandet sambeskattes.

Når indehaveren af en personligt ejet virksomhed ønsker at drive virksomheden videre i selskabsform, kan overdragelsen til et af indehaveren ejet selskab ske uden overdragelsesbeskatning. I stedet indtræder selskabet i indehaverens skattemæssige stilling (succession). På tilsvarende måde kan selskaber fusionere, spaltes eller danne datterselskaber, uden at det udløser overdragelsesbeskatning.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig