Kursgevinst og -tab er den del af afkastet på en finansiel investering, som ikke hidrører fra løbende rentebetalinger (obligationer) eller løbende udbyttebetalinger (aktier). For fordringer i fremmed valuta skyldes kursgevinster og -tab ændringer dels i fordringens egen kurs, dels i valutakursen.

Kursgevinstbeskatning

Kursgevinstbeskatning er den skattemæssige konsekvens af kursgevinster og -tab på fordringer og gæld. Beskatningsreglerne fremgår bl.a. af Kursgevinstloven fra 1997 med ændringer fra 2006. Loven omfatter alle pengefordringer, herunder gælds- og pantebreve, samt obligationer med undtagelse af konvertible obligationer og præmieobligationer.

Selskaber

For selskaber er gevinster på både fordringer og gæld som udgangspunkt skattepligtig indkomst, ligesom tab er fradragsberettiget. Der gælder dog bl.a. undtagelser vedrørende fordringer og gæld i koncernforhold, ligesom der er gjort undtagelser for visse tab på fordringer, der indeksreguleres eller skal indfries til overkurs, samt gevinst ved opnåelse af akkord. Der gælder særlige regler for realkreditinstitutter.

Personer

For personer er gevinst på fordringer skattefri, når fordringen er blåstemplet, dvs. opfylder mindsterentekravet på udstedelsestidspunktet. Mindsterenten offentliggøres halvårligt og udgør gennemsnittet af den effektive obligationsrente. Tab på fordringer er som hovedregel ikke fradragsberettiget, medmindre tabet vedrører erhvervsmæssig virksomhed. Gevinster på gæld er som udgangspunkt skattefrie, når gældseftergivelsen ikke er en gave eller lignende.

Skattepligtige forhold

Gevinster og tab på fordringer eller gæld i fremmed valuta medregnes eller fradrages generelt ved indkomstopgørelsen for alle skattepligtige. Det samme gælder, hvis den skattepligtige udøver næring ved handel med fordringer eller ved finansiering.

For de finansielle instrumenter, som er omfattet af loven, dvs. terminskontrakter og aftale om købs- og salgsrettigheder, gælder det som udgangspunkt, at såvel personer som selskaber skal indtægtsføre gevinster og kan fradrage tab.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig