Scat, (eng., af uvis opr.), jazzsang baseret på lydord uden mening og med udelukkende rytmisk og klanglig funktion. Scatsang blev først dyrket i 1920'erne af Louis Armstrong, ofte som indskud i normalt tekstforedrag, senere bl.a. af Ella Fitzgerald og Dizzy Gillespie.