Jazz er en musikform, der opstod i USA omkring år 1900. Jazz er primært en improviseret musik, hvor det rytmiske grundlag snarere end en arkitektonisk plan er kunstnerisk formdannende og desuden er en væsentlig forudsætning for improvisatorisk frihed. Også klangfarven er et centralt udtryksmiddel, som både solistisk og orkestralt tjener til at give individuel karakter. Hele artiklen