Dizzy Gillespie, egl. John Birks Gillespie, 21.10.1917-6.1.1993, amerikansk trompetist og orkesterleder. Side om side med Charlie Parker en hovedskikkelse i udviklingen af bebop-musikken. I anden halvdel af 1940'erne udviklede Gillespie trompetspillet til et hidtil uhørt format af teknisk brillans og melodisk-harmonisk dristighed, ligesom han i spidsen for et eksplosivt big band 1946-50 inddrog latinamerikansk rytmik. 1956-58 havde han atter stort orkester, men i de sidste mange år af sin enestående musikkarriere var Gillespie leder af mindre grupper, hvor han måske nok lukrerede på sin banebrydende indsats, men stadig kunne vise sit format både som instrumentalist og sanger. Han fremtrådte mere og mere som en jazzens ældre statsmand, der med kollegial imødekommenhed, skarpt intellekt og sprogligt vid også satte en ny norm for jazzmusikeren som selvbevidst kunstner. Flere af Gillespies kompositioner er indgået i jazzens nye standardrepertoire.