En satellitbane er den bane, et legeme i kredsløb om et større himmellegeme følger. Legemet i kredsløb kaldes en satellit. Denne kan være et naturligt legeme – fx en måne, en planet eller en stjerne – eller den kan være et menneskeskabt objekt placeret i en bane.

I daglig tale betegner satellit typisk menneskeskabte objekter.

De seks Keplerske baneelementer

En fuld beskrivelse af en satellitbane kræver seks parametre, også kaldet baneelementer. De seks Keplerske baneelementer er:

 • baneexcentriciteten
 • banens halve storakse
 • baneplanets hældning
 • længdegraden af banens opadgående knude i ækvatorialplanet
 • vinklen mellem knudelinien (som er baneplansskæringen med ækvatorialplanet) og perigæum-vektoren (perigæum-vinklen)
 • den sande anomali mellem perigæum-vektoren og satellittens position i banen til tiden t0, (eller epoke-tiden), hvor t0 er tiden, der er gået siden et givet kendt tidspunkt.

To-linjeelementer (Two-Line Elements)

Oftest bruges også et andet sæt baneelementer kaldet to-linjeelementer, fra engelsk Two-Line Elements eller TLE. To-linjeelementer er udviklet til at stå på hulkort; hver linje består af 69 karakterer (inklusiv mellemrum). Ud fra de to linjer kan man estimere satellittens position og hastighed. To-linjeelementer består af:

Den første linje

 • linjenummer
 • satellitnummer
 • satellittens klassifikation
 • sidste to cifre i opsendelsesåret
 • opsendelsesnummer for det pågældende år
 • hvilken del af raketopsendelsen gælder TLE'en for
 • epokeår, de sidste to cifre af gældende år
 • epokedag, dagens nummer (i året) samt efter kommaet fraktionen af dagen
 • første tidsafledte af den gennemsnitlig vinkelhastighed
 • anden tidsafledte af den gennemsnitlig vinkelhastighed (decimalkommaet er udeladt)
 • B* luftmodstandskoefficient (decimalkommaet er udeladt)
 • efemeridetype
 • to-linje-elementnummeret; tælles én op hver et nyt sæt bestemmes
 • kontrolciffer (modulo 10)

Den anden linje

 • linjenummer
 • satellitnummer
 • baneinklinationen i grader
 • længdegraden af banens opadgående knude i ækvatorialplanet
 • baneexcentriciteten (decimalkommaet er udeladt)
 • vinklen mellem knudelinjen (som er baneplansskæringen med ækvatorialplanet) og perigæum-vektoren (perigæum-vinklen)
 • den gennemsnitlige anomali i grader
 • det gennemsnitlige omdrejningstal (antal omløb per dag)
 • omløbstallet ved epoke-tiden (t0)
 • kontrolciffer (modulo 10)

Banekategorier

Satellitters baner opdeles i en række kategorier afhængig af baneparametrene:

 • Lav jordbane forkortet LEO (fra engelsk Low Earth Orbit)
 • Medium jordbane, forkortet MEO (fra engelsk Medium Earth Orbit)
 • Stærkt elliptisk kredsløb, forkortet HEO (fra engelsk Highly Ellipitical Orbit)
 • Polært kredsløb
 • Solsynkront kredsløb
 • Molniya kredsløb
 • Geostationært overførselskredsløb, forkortet GTO (fra engelsk Geostationary Transfer Orbit)
 • Geostationært kredsløb
 • Hohmann kredsløb, et overførselskredsløb
 • Måneoverførselskredsløb, forkortet TLI (fra engelsk Trans-Lunar Injection)

Hvilken bane opsendes en satellit til?

Hvilken banen en satellit skal opsendes til, vælges af operatøren, og er bestemt af satellittens mission. Således er satellitter i lav jordbane velegnede til at observere jordens overflade og lave geofysiske målinger, fordi afstanden ned til jordoverfladen er lav.

Medium jordbane

Medium jordbane-satellitter ser et større udsnit af jordoverfladen end lav jordbane-satellitterne, fordi de er højere oppe. De har også en lavere banehastighed end lav jordbane-satellitterne, og dermed er de synlige fra Jorden i længere tid ved hver passage. Til gengæld er strålingsniveauet markant højere på grund af van Allen bælterne.

Solsynkrone baner og polære kredsløb

Solsynkrone baner følger Solen, og derfor er vinklen af det indkomne sollys et givet sted i banen altid det samme. Polære kredsløb gør det muligt at overflyve hele Jordens areal, fordi Jorden drejer nedenunder satellitten. Det betyder, at hvert kredsløb er forskudt et antal længdegrader i forhold til det forrige.

Stærkt elliptiske kredsløb

Stærkt elliptiske kredsløb, som fx Molniya, giver mulighed for at etablere satellitbaseret kommunikation i polære områder. Når satellitten er nær apogæum bevæger den sig relativt langsomt og kan virke som kommunikationssatellit.

Geostationær bane

Satellitter i geostationær bane står stille i forhold til jordoverfladen og kan bruges til kommunikation med faste sender- og modtagerantenner.

Overførselskredsløb

Overførselskredsløbene er som navnet antyder midlertidige kredsløb, der benyttes, når en satellit skal flyttes fra en banetype til en anden, fx Hohmann.

Læs mere på Den Store Danske:

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig