En rombe er en firkant, hvor de fire kanter er lige lange. En rombe kan også beskrives som et parallelogram, hvor diagonalerne står vinkelret på hinanden.