Firkant er betegnelsen for en polygon begrænset af fire rette linjestykker. Specielle firkanter er fx kvadrat, rektangel, parallelogram, rombe og trapez.