Trapez, (via ty. fra lat. trapezium, af gr. trapezion 'lille bord', dim.afledn. af trapeza 'bord'), i matematik en firkant, hvor et par af modstående sider er parallelle. Hvis a,b er længderne af de to parallelle sider i trapezet, og h er afstanden imellem dem, da er arealet 1/2h(a+b).