Et parallelogram er i geometri en firkant, hvor de modstående sider er parvis parallelle, og parvis lige lange. Diagonalerne i et parallelogram halverer hinanden, og deres skæringspunkt er firkantens midtpunkt. En diagonal halverer parallelogrammets areal, idet den deler firkanten i to kongruente trekanter.