Parallelogram, i geometri en firkant, hvis modstående sider er parvis parallelle; de modstående sider er lige lange. Diagonalerne i et parallelogram halverer hinanden, og deres skæringspunkt er firkantens midtpunkt. En diagonal halverer parallelogrammets areal, idet den deler firkanten i to kongruente trekanter.