Kvadrat, i geometrien en firkant, hvori alle siderne har samme længde, og alle vinklerne er rette vinkler. Hvis siderne i kvadratet har længden a, har kvadratet arealet a2. Kvadrat bruges derfor også som betegnelse for anden potens af en talstørrelse. Se også rektangel.