Rentoilering, (af fr. rentoiler, af re- og entoiler 'opklæbe på lærred', af toile 'lærred'), stabilisering af et maleri på lærred ved at klæbe det op på et nyt, bærende underlag, normalt lærred eller andet tekstil. Teknikken er beslægtet med dublering og laminering og anvendes ved konservering.