Konservering, (afledt af lat. conservare 'bevare'), dels opbevaring af afgrøder og madvarer (for konservering af madvarer, se levnedsmiddelkonservering), dels metoder eller behandlinger til sikring af genstandes materielle form og bevaring. Denne form for konservering er til tider suppleret af restaurering, dvs. æstetisk betingede indgreb til formidling af genstandens historiske og/eller kunstneriske kvaliteter, fx ved rekonstruktion eller ved fjernelse af ældre reparationer.