Rensningsteknologi, tekniske eller biologiske metoder, anlæg og udstyr, der kan rense forurenende stoffer fra fx spildevand, røg og affald. Der vil som regel være et restprodukt tilbage, der skal deponeres, hvis det ikke kan genanvendes. Som alternativ til rensningsteknologi har man renere teknologi, der kan anvendes, hvis der er teknisk og økonomisk mulighed herfor. Det giver ingen eller færre og mere uskadelige restprodukter.