røg

Artikelstart

Røg, blanding af gasser fra forbrændingsprocesser. De vigtigste komponenter er nitrogen (tilført fra den atmosfæriske luft), kuldioxid, kulmonoxid, svovldioxid, nitrogenoxider og vanddamp. Ofte indeholder røgen også små partikler af kulstof (sod) og aske (flyveaske), og ved røgens afkøling kan der udskilles dråber af kondensvand. Det er disse komponenter, der gør røgen synlig.

Røg fra elværkernes dampkedler, fra affaldsforbrænding, fra boligopvarmning og fra mange industrielle processer, fx cementfabrikation, var tidligere de vigtigste kilder til luftforurening. I de seneste årtier er man imidlertid nået langt med rensning af røg ved forskellige metoder. Bl.a. kan svovldioxid bindes allerede i forbrændingsprocessen ved tilsætning af calciumcarbonat (se også luftrensning). Fyring med naturgas i stedet for olie har ligeledes givet en væsentlig lavere luftforurening, fordi røgen har et lavere indhold af skadelige komponenter.

Røg fremstilles også til særlige formål, fx teaterrøg og røg til sløring af militære operationer.

Røgforgiftning

Røg indeholder bl.a. faste partikler og giftige luftarter samt kulilte ved ufuldstændig forbrænding (se kulilteforgiftning). Indånding af de faste partikler medfører hoste og kvælningsfornemmelse. Giftige luftarter opstår fx ved forbrænding af kunststoffer (plastic og polyurethaner) og kvælstofholdig kunstgødning med dannelse af giftige nitrogenforbindelser, og visse røgbomber udvikler zinkklorid. Indånding af giftige luftarter kan føre til akut lungesvigt (adult respiratory distress syndrome), ofte forudgået af en latenstid på op mod et døgn.

Korrekt anvendt røgdykkerudstyr beskytter mod røgforgiftning; gasmaske yder delvis beskyttelse. Dødsfald i forbindelse med brand skyldes oftere røgforgiftning end forbrænding.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig