Pinocytose, cellens optagelse af væske og molekyler vha. særlig små vesikler, se endocytose.