Punktgitter, i matematik d.s.s. gitter. I krystallografien spiller punktgitre en stor rolle (se Bravais-gitter, krystal og krystallografi).