Cellemembran, plasmamembran, cellers afgrænsning mod omgivelserne. Den regulerer passagen af stoffer ind og ud af cellen. Nogle molekyler passerer frit gennem membranen, mens andre kræver særlige transportsystemer for at krydse membranen. Den rummer også modtagemolekyler (receptorer) for bl.a. hormoner.