Ordinere, 1) forordne; foreskrive (fx lægemidler). 2) indvi til et præsteembede, se ordination. 3) bestille varer.