oktantal

Artikelstart

Oktantal, mål for benzins utilbøjelighed til bankning i forbrændingsmotorer. Bankning lyder som en ringlende lyd og skyldes en eksplosionsagtig selvantændelse af benzin-luft-blandingen, før den tændrørsstyrede forbrænding har fundet sted. Normale uforgrenede hydrocarboner (kulbrinter) har et lavt oktantal, mens forgrenede og cykliske har et højere. Konventionelt er oktantallet for hhv. n-heptan og iso-oktan sat til 0 og 100.

En forbrændingsmotors effektivitet vokser med kompressionsforholdet, men med stigende kompressionsforhold spiller tendensen til bankning også en stigende rolle. For at muliggøre et højt kompressionsforhold har det derfor været nødvendigt for olieraffinaderierne at forbedre benzinens egenskaber. Det kan ske enten ved at bruge tilsætningsstoffer (antibankemiddel) eller ved at ændre raffineringsprocesserne. Det første effektive tilsætningsstof (USA, 1921) var tetraethylbly, som i USA blev almindeligt anvendt fra 1930, mens udviklingen i Europa var forsinket ti år eller mere. Fra ca. 1960 gik man over til en anden blyforbindelse, tetramethylbly.

I begyndelsen af 1990’erne blev bly udfaset af benzinen, indtil det fra midten af 1990’erne blev helt forbudt. Som erstatning for tetramethylbly blev der frem til begyndelsen af 2000’erne anvendt MTBE som oktantalsforbedrer. Siden begyndelsen af 2000’erne har der ikke været MTBE i benzinen i Danmark. I stedet har raffinaderierne optimeret produktionen. Og fra 2010 er der blandet 5 % bioethanol (volumen) i benzin. Det sker for at opfylde EU’s krav om vedvarende energi til transport. Men bioethanol virker også som en oktanforbedrer.

På et olieraffinaderi kan oktantallet for den rå benzin forbedres på flere måder. Den såkaldte reforming omdanner naftener til aromater og en del af paraffinerne til isoparaffiner. Processen foregår ved høj temperatur i en hydrogenatmosfære over en katalysator af platin og rhenium. Ved alkylering bringes isoparaffiner til at reagere med olefiner. Af isobutan og buten fås således iso-oktan. Endelig kan man ved isomerisering omdanne ligekædede carbonhydrider til forgrenede carbonhybrider.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig