MTBE

Artikelstart

MTBE, methyl-tert-butylether, (CH3)3COCH3, væske med kogepunkt 55,3 °C, der anvendes som oktantalsforbedrer i blyfri benzin. Den fremstilles af isobuten og methanol. En meget stor del af verdens methanolproduktion anvendes hertil.

MTBE forøger iltindholdet i benzinen. Derfor forbedres forbrændingsforholdene, og udslippet af de luftforurenende stoffer kulilte og kulbrinter mindskes. Til gengæld forøges udslippet af aldehyder. I USA har der været bekymring for den sundhedsrisiko, der kan være forbundet med MTBE i luften, både den øjeblikkelige luftvejs- og øjenirritation og en langsigtet risiko for kræft.

Omkring nogle benzintanke findes høje koncentrationer af MTBE i jorden og det øverste grundvand. Faren for, at grundvand og drikkevand i Danmark kunne forurenes med MTBE, har derfor været diskuteret. For at sikre grundvandet mod forurening med MTBE har olieselskaberne i Danmark siden begyndelsen af 2000’erne derfor ikke brugt MTBE i produktionen af benzin. I stedet har raffinaderierne optimeret produktionen af benzin, så der ikke er brug for MTBE. Desuden er der fra 2010 blandet 5 % bioethanol (volumen) i benzin. Det sker for at opfylde EU’s krav om vedvarende energi til transport; bioethanol virker dog også som en oktanforbedrer.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig