Offshore banking, bankvirksomhed, som er kendetegnet ved, at det banksted, som udfører en bestemt bankforretning, hører hjemme under et andet nationalt retssystem end det, den berørte bankkunde er omfattet af. Der vil ofte være koncernrelationer mellem bankkundens hjemlige bankforbindelse og det udførende banksted i udlandet.

Et lands kompetence til ved lovgivning eller udøvelse af tilsynsvirksomhed mv. at regulere eller beskatte borgernes finansielle transaktioner afgrænses normalt af landegrænserne. Der vil ofte være tilskyndelse for private virksomheder og borgere til at udføre en del af deres bankforretninger uden for landets grænser, hvis indenlandske rentesatser er genstand for pengepolitisk styring, hvis indenlandske pengeinstitutter er pålagt pligt til at indberette deres kunders rente- og udbytteindtægter til skattemyndighederne, eller hvis de pengepolitiske myndigheder anvender kassereserveregler eller andet, som indebærer omkostninger for bankerne. En række mindre lande, fx Bahamas, Bahrain, Caymanøerne, Luxembourg, Gibraltar, Liechtenstein og Schweiz, har på den baggrund fundet det fordelagtigt at indføre en lempelig finansiel og skattemæssig lovgivning, som har til formål at tiltrække international finansiel virksomhed. Hvis de pågældende lande internationalt markedsfører sig med, at de respekterer bankhemmeligheden, og hvis de er politisk stabile, har de mulighed for at skaffe sig betydelige indtægter fra sådanne finansielle virksomheder.

Inden for rammerne af EU er der udfoldet omfattende bestræbelser på at skabe et europæisk marked for bankforretninger. Eksempelvis er der vedtaget direktiver om ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden og den fri udvikling af tjenesteydelser og om tilsyn med kreditinstitutter på et konsolideret grundlag. Mere ensartede finansielle vilkår, benyttelse af ensartede tilsynsprincipper og afskaffelse af restriktioner på rentesatser mv. har stærkt reduceret tilskyndelsen til at udføre offshore-bankforretninger mellem parter inden for EU. EU-Kommissionens bestræbelser på at få harmoniseret beskatningen af rente- og udbytteindtægter trækker i samme retning. Internationale finansielle centre uden for EU kan dog fremdeles tilbyde bankfaciliteter, som er attraktive af de anførte grunde.

Organisationerne FATF (Financial Action Task Force) og FSF (Financial Stability Forum) har siden 1990'erne bekæmpet hvidvaskning og skatteunddragelse, ligesom der i regi af WTO (Word Trade Organisation) arbejdes på en global liberalisering af en række af de finansielle transaktioner, som i betydelig grad udføres ved offshore banking. Disse internationale bestræbelser går også ud på at bekæmpe finansiering af terroristvirksomhed.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig