Misligholdelse er en juridisk betegnelse for ikke-opfyldelse af en aftalepligt. Om en aftale er misligholdt beror på dens indhold og på de regler, fx i Købeloven eller Lejeloven, der gælder for den pågældende aftaletype.

Ved misligholdelse sondres der almindeligvis mellem forsinkelse, faktiske mangler og retsmangler. Når en vare leveres senere end aftalt, foreligger forsinkelse.

En ydelse lider af en mangel, hvis dens fysiske tilstand, mængde eller kvalitet ikke er som aftalt. Om en "fejl" ved en genstand også er en "mangel", volder ofte tvivl. Det afgørende er, om fejlen ligger uden for det acceptable og forventelige.

Retsmangler taler man om, når et udefrakommende retskrav hindrer den forudsatte brug af en ydelse. Et væsentligt eksempel herpå er vanhjemmel. Fuldstændig vanhjemmel foreligger, hvis det viser sig, at genstanden tilhører en anden; viser det sig, at tredjemand har en begrænset ret over genstanden, fx i form af en panteret, foreligger der derimod partiel vanhjemmel.

Misligholdelse giver modparten ret til at udøve visse misligholdelsesbeføjelser, når ikke andet er aftalt. Foruden dom til naturalopfyldelse, hvorefter aftalen gennemtvinges efter sin ordlyd, kan den krænkede part tænkes at have ret til at ophæve aftalen, kræve erstatning (se erstatningsansvar) eller forlange omlevering, afhjælpning eller et forholdsmæssigt afslag i vederlaget.

Beføjelsernes nærmere indhold beror på, hvilken type aftale der er tale om, samt på, hvad der er aftalt og forudsat mellem parterne. I fx køb mellem handlende (handelskøb) giver enhver forsinkelse fra sælgers side som udgangspunkt køber ret til at ophæve købet.

Misligholdelsen skal gøres gældende af køberen indenfor Købelovens reklamationsregler. Bestemmelsen i Købelovens § 83 (forbrugerkøb) finder ligesom Købelovens § 54 (handelskøb) anvendelse på såvel kvalitetsmangler som kvantitetsmangler. Derimod kan den absolutte reklamationsfrist ikke antages at finde anvendelse, hvis køber kan påberåbe sig vanhjemmel fra sælgers side, og heller ikke hvis der gøres krav gældende efter reglerne om produktansvar.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig