Køb er en aftale om overdragelse af ejendomsretten til et formuegode mod et vederlag i penge. Køb af løsøre er reguleret af Købeloven, hvori der skelnes mellem forskellige typer af køb, herunder køb af artsbestemte genstande, kaldet genusydelser, og køb af individuelt bestemte genstande, kaldet speciesydelser (se specieskøb). Købeloven skelner endvidere mellem handelskøb og forudbetalingskøb. En anden vigtig sondring inden for løsørekøb er sondringen mellem kontantkøb, kreditkøb og forbrugerkøb. I de fleste internationale handelsforhold gælder i Danmark den internationale købelov fra 1988, som er baseret på den internationale konvention CISG.

Købelovsændringen i 2002

Købelovens regler om mangler i forbrugerkøb er i 2002 blevet ændret på en række væsentlige punkter i forbindelse med gennemførelse af et EU-direktiv fra 1999. Bl.a. er indført den såkaldte formodningsregel, hvorefter en fejl, som viser sig inden for seks måneder efter leveringen i forbrugerkøb, formodes af have været til stede også ved leveringen, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Forbrugeren har, hvor salgsgenstanden er mangelfuld, som udgangspunkt fået ret til at vælge mellem afhjælpning og omlevering, og den absolutte reklamationsfrist er – også uden for forbrugerkøb – forlænget til to år.

Købelovsændringen i 2022

  • Købeloven omfatter fremover også regler for køb af digitalt indhold og digitale tjenester, herunder aftaler om løbende levering af digitalt indhold og digitale tjenester, samt køb af varer med digitale elementer.
  • Købeloven vil blandt andet indeholde nye regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester, herunder regler for, hvornår der er tale om forsinket levering, hvis sælger vil ændre i aftalen, hvornår der er mangler ved det digitale indhold eller den digitale tjeneste, hvilke opdateringer sælgeren skal levere, hvilke misligholdelsesbeføjelser forbrugeren har ret til mv.
  • Digitalt indhold er fx apps, lyd- og videofiler, digitale spil, e-bøger mv., mens digitale tjenester fx er sociale medier, billed- og lyddeling og anden filhosting
  • Varer med digitale elementer er fx spillekonsoller, smarture med fx GPS mv.

Blandt de øvrige ændringer i Købeloven er:

  • Formodningsreglen ved køb af varer forlænges til ét år, således at en mangel, der viser sig inden for det første år efter købet, formodes at have været til stede ved købet. Ved køb af levende dyr er formodningsperioden dog fortsat 6 måneder. Desuden er der særlige regler for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, som løbende leveres over en periode
  • Nye regler om reklamationsfristen for aftaler om digitalt indhold eller digitale tjenester, som løbende leveres over en periode
  • Betaling med personoplysninger vil fremover være omfattet af købelovens regler for forbrugerkøb. Der vil være tale om betaling, hvis du afgiver flere personoplysninger, end det er nødvendigt for, at sælgeren kan levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste
  • En ny bestemmelse om handelsmæssige garantier føjes eksplicit til købeloven. Blandt andet gælder det, at garantien er bindende for garantigiveren på de vilkår, der står i garantien
  • Køb af heste anses ikke for at være forbrugerkøb i købeloven. Hvis man køber en hest hos en erhvervsdrivende, vil man dermed ikke være dækket af købelovens forbrugerbeskyttende regler.

Køb af fast ejendom og tjenesteydelser

Købeloven anvendes i et vist omfang på samme måde på køb af fast ejendom. Sådanne køb er i dag ulovreguleret bortset fra en vis regulering på forbrugerområdet.

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. indeholder således regler om, at en sælger kan begrænse sit ansvar for fysiske mangler, hvis køberen ved købets indgåelse har modtaget en tilstandsrapport vedrørende ejendommen, samt en elinstallationsrapport, som er udarbejdet af særlige sagkyndige, og et tilbud fra et forsikringsselskab om tegning af en ejerskifteforsikring.

Loven indeholder endvidere regler om en fortrydelsesret på 6 hverdage ved køb af fast ejendom.

Ved tjenesteydelser kan Købelovens regler anvendes analogt.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig