Forsinkelse, debitormora, i obligationsretten misligholdelse, der består i, at en ydelse ikke præsteres til den aftalte tid, uden at det skyldes modtagerens forhold. Den, som har krav på en ydelse, som er blevet forsinket, kan ligesom ved andre former for misligholdelse efter omstændighederne enten kræve aftalen opfyldt, hæve aftalen eller kræve erstatning. Betales et pengekrav for sent, kan kreditor kræve beløbet forrentet efter Rentelovens bestemmelser. Lovgivningen vedrørende visse aftaleforhold beskytter skyldneren mod følgerne af hans betalingsforsinkelse, fx ved forsinkelse med betaling af terminsydelser, lejebetalinger eller ydelser i henhold til en kreditaftale. Købeloven indeholder regler om retsvirkningerne af forsinkelse fra såvel købers som sælgers side; de afhænger af købets karakter, bl.a. af, om der foreligger handels- eller forbrugerkøb.