forholdsmæssigt afslag

Artikelstart

Forholdsmæssigt afslag er et krav på prisafslag, hvis den ydelse, som modparten i et aftaleforhold skal præstere, lider af en værdiforringende mangel. Afslaget beregnes efter forholdet mellem ydelsens værdi med mangel og uden. Har en købt genstand fx en mangel, som forringer dens værdi med 20%, kan købesummen kræves nedsat med samme procentsats. Ofte er det umuligt at beregne forringelsen præcist, og afslaget gives da efter en skønsmæssig vurdering. Der kan ikke gives afslag for bagatelagtige mangler. Ved mangler ved fast ejendom ligger bagatelgrænsen noget højere end ved løsøre.

Et passende afslag i købesummen i forbrugerkøb

Efter Købelovens § 78, stk. 1, nr. 3, kan forbrugeren, såfremt salgsgenstanden lider af en mangel, kræve et passende afslag i købesummen. Det er ikke en forudsætning for afslagsbeføjelsen, at manglen er værdiforringende.

Efter lovreglen gives der mulighed for at tildele et passende afslag i sælgerens vederlag i de få tilfælde, hvor der ikke står andre beføjelser til rådighed for forbrugeren. Et passende afslag kan også komme på tale, hvis forbrugeren foretrækker det frem for andre mere vidtgående beføjelser, som ellers ville kunne gøres gældende.

Der vil fx kunne gives et afslag i købesummen, hvis en forbruger har bestilt en bil i en bestemt blå farve, og bilen ved leveringen viser sig at have en anden blå nuance, der – om end kun i uvæsentligt omfang – afviger fra, hvad forbrugeren bestilte. I så fald kan forbrugeren ikke hæve købet og afhjælpning i form af omlakering vil ofte indebære uforholdsmæssige omkostninger. Hvis omlevering samtidig ikke er mulig – eksempelvis fordi den bestilte farve ikke længere produceres – vil forbrugeren være uden sanktionsmuligheder til trods for, at den leverede bil ikke er i overensstemmelse med parternes aftale. I så fald kunne tildeling af et passende prisafslag til forbrugeren komme på tale

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig