mangel

Artikelstart

Mangel er i obligationsretten en form for misligholdelse, der består i, at en ydelse ikke svarer til, hvad der er aftalt eller med rette forudsat af modtageren. Det juridiske mangelbegreb er som udgangspunkt ikke lovreguleret, dog indeholder Købeloven for forbrugerkøbs vedkommende dels en almindelig mangeldefinition, dels nogle specielle regler, som giver forbrugerne en særlig beskyttelse.

Det er først og fremmest en konkret vurdering af en aftale, som afgør, om der foreligger mangler. I vurderingen indgår en bedømmelse af de fundne fejl. Ikke enhver fejl ved ydelsen kan betegnes som en mangel; fx må en køber af en brugt bil være indstillet på, at forskellige dele er slidt, og at der kan forekomme fejl, som man ikke finder ved nye biler. Sådanne fejl er ikke mangler, medmindre det fremgår af købsaftalen, at der ikke må være sådanne fejl ved bilen. Nye varer derimod, som er led i en større produktion, skal, hvis ikke andet er aftalt, leve op til almindelig god standard. Den aftalte pris er ofte vigtig, når det skal afgøres, om en fejl er en mangel.

Er en ydelse mangelfuld, kan modtageren under visse betingelser rejse forskellige krav, såkaldte mangelbeføjelser, mod den, der har præsteret ydelsen, fx kræve gratis reparation, kaldet afhjælpning, omlevering, afslag i prisen, ophævelse af kontrakten eller erstatning. For løsørekøbs vedkommende findes reglerne i Købeloven; bl.a. er adgang til at klage over mangler normalt begrænset til et år efter varens modtagelse, medmindre sælgeren har garanteret for varen i længere tid. De fleste af Købelovens regler om mangler kan ikke fraviges til skade for forbrugerne.

Købelovens regler om mangler i forbrugerkøb er i 2002 blevet ændret på en række væsentlige punkter i forbindelse med gennemførelse af et EU-direktiv fra 1999. Bl.a. er indført den såkaldte formodningsregel, hvorefter en fejl, som viser sig inden for seks måneder efter leveringen i forbrugerkøb, formodes af have været til stede også ved leveringen, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Forbrugeren har, hvor salgsgenstanden er mangelfuld, som udgangspunkt fået ret til at vælge mellem afhjælpning og omlevering, og den absolutte reklamationsfrist er – også uden for forbrugerkøb – forlænget til to år.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig