Erstatning er en økonomisk kompensation til en skadelidt. En part, der ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til en aftale, kan blive erstatningsansvarlig for det tab, som den anden part lider, ved at kontrakten ikke opfyldes, såkaldt erstatningsansvar i kontraktforhold (culpa contrahendo). I alle andre tilfælde, som ikke udspringer af en indgået kontrakt, kan der blive tale om erstatning for skadevoldende handlinger, såkaldt erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Erstatning i kontrakt reguleres af flere lovbestemmelser, fx i Købeloven, mens erstatning uden for i vid udstrækning er ulovreguleret. For at der kan opnås erstatning, skal der være lidt et tab, og som udgangspunkt skal der foreligge et ansvarsgrundlag, ofte betegnet culpa.