Omlevering er en levering af mangelfri vare, efter at sælgeren har misligholdt et køb ved at levere en vare med køberetlige mangler. Omlevering forudsætter, at sælgeren kan skaffe en tilsvarende vare uden mangler; omlevering kan derfor normalt kun foretages med hensyn til en genusydelse.

Efter Købeloven kan forbrugeren, såfremt salgsgenstanden lider af en mangel, kræve, at sælgeren leverer en anden genstand, der stemmer overens med aftalen – dvs. omlevering. Med denne formulering præciseres det, at den omleverede genstand skal leve op til de krav, der følger af købsaftalen. Er der eksempelvis indgået en aftale om køb af en fabriksny genstand, er sælger således ikke berettiget til at omlevere med en demonstrationsmodel eller for den sags skyld en brugt genstand, medmindre forbrugeren accepterer dette. Det er fx ikke korrekt omlevering at tilbyde forbrugeren en mobiltelefon med brugte dele, hvis forbrugerens egen telefon er købt som helt ny.

Forbrugeren kan kun gøre et omleveringskrav gældende, hvis der er tale om et genuskøb, dvs. et artsbestemt køb. I et specieskøb er omlevering udelukket, fordi parternes aftale angår en individuelt bestemt genstand, fx en bestemt brugt bil, et bestemt maleri eller et bestemt demonstrationseksemplar, der sælges til nedsat pris. Genuskøb foreligger, hvis sælgeren i henhold til parternes aftale kan opfylde sin leveringsforpligtelse ved levering af en hvilken som helst genstand, der hører til den art, der er defineret i aftalen. Selv om aftalen efter sin ordlyd ikke giver sælgeren nogen valgfrihed, men udpeger en bestemt fysisk vare som salgsgenstand, kan fortolkning af aftalen føre til, at der foreligger et genuskøb. Dette er således normalt tilfældet, hvis genstanden uden ulempe kan ombyttes til en tilsvarende vare, og det må antages, at parterne ikke har lagt vægt på valget af genstand.

Forbrugerens omleveringsbeføjelse er ikke betinget af, at der foreligger en væsentlig mangel. Manglens betydning har imidlertid indflydelse på, om forbrugerens omleveringskrav må anses for uforholdsmæssigt.

Nye forbrugerkøbsregler om afhjælpning og omlevering pr. den 1. januar 2022

Efter Købelovens § 78 a kan forbrugerkøberen vælge mellem afhjælpning og omlevering.

Sælgeren kan afvise at foretage afhjælpning eller omlevering, hvis afhjælpning henholdsvis omlevering er umulig eller ville påføre sælgeren uforholdsmæssigt store udgifter under hensyn til alle omstændigheder, herunder den værdi, salgsgenstanden ville have, hvis den var mangelfri, manglens betydning, og om den alternative beføjelse kunne foretages uden væsentlig ulempe for køberen. Ved levering af digitalt indhold og digitale tjenester kan sælgeren vælge mellem afhjælpning og omlevering.

Hvis både afhjælpning og omlevering er umulig eller ville påføre sælgeren uforholdsmæssigt store udgifter under hensyn til de omstændigheder, der er nævnt i stk. 2, kan sælgeren afvise såvel afhjælpning som omlevering.

Afhjælpning eller omlevering skal foretages

  1. gratis, dvs. fri for de omkostninger, der er nødvendige, for at salgsgenstanden bliver fri for mangler, navnlig forsendelses- eller transportomkostninger, arbejdsløn og materialeomkostninger,
  2. inden for rimelig tid fra det tidspunkt, hvor sælgeren er blevet underrettet af køberen om manglen , og
  3. uden væsentlig ulempe for køberen under hensyn til salgsgenstandens karakter eller art og køberens formål med at anskaffe salgsgenstanden .

Køberen kan lade manglen afhjælpe for sælgerens regning, hvis

  1. sælgeren ikke har foretaget afhjælpning eller omlevering i overensstemmelse med stk. 4 og
  2. afhjælpningen kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger.

Hvis manglen udbedres ved afhjælpning eller omlevering af andet end digitalt indhold eller en digital tjeneste, skal køberen stille salgsgenstanden til rådighed for sælgeren. Sælgeren skal for egen regning tage den salgsgenstand tilbage, der er sket omlevering for.

Hvis en afhjælpning kræver fjernelse af en salgsgenstand, der er blevet installeret under hensyn til dens art og formål, inden manglen viste sig, eller hvis en sådan salgsgenstand skal omleveres, skal sælgeren fjerne den mangelfulde salgsgenstand og installere den omleverede eller afhjulpne salgsgenstand eller afholde udgifterne hertil.

Køberen skal ikke betale for normal brug af en omleveret salgsgenstand i tiden forud for omleveringen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig