Et lands konkurrenceevne beskriver virksomhedernes evne til at få afsat deres varer og tjenester i konkurrence med andre landes virksomheder. Konkurrenceevnen afhænger i høj grad af varernes pris, især når der er tale om ensartede produkter, der fremstilles i flere lande. Da prisniveauet igen afhænger af produktionsomkostningerne, herunder ikke mindst lønomkostningerne, spiller disse forhold en vigtig rolle for konkurrenceevnen. Derfor taler man sommetider også mere specifikt om priskonkurrenceevnen eller lønkonkurrenceevnen. Også udviklingen i landets valutakurs vil på kortere sigt påvirke et lands konkurrenceevne.

Begrebet konkurrenceevne kan også bruges om en enkelt virksomheds evne til at afsætte sine varer i konkurrence med andre virksomheder i samme branche.

Betydning i den økonomiske politik

En forringet konkurrenceevne vil medføre, at eksporten formindskes og importen forøges, så vare- og tjenestebalancen forringes, og beskæftigelsen falder. Derfor er en styrkelse af konkurrenceevnen ofte et politisk ønske. Det er dog ikke muligt på længere sigt at opnå en konkurrenceevne, der er stærkere, end hvad der medfører, at beskæftigelsen er på sit langsigtede strukturelle niveau. En beskæftigelse over dette niveau vil føre til lønstigninger, der igen forringer konkurrenceevnen, mens en beskæftigelse under det strukturelle niveau omvendt vil medføre en mere beskeden lønudvikling, der atter vil styrke lønkonkurrenceevnen.

En forbedring af (pris-)konkurrenceevnen er desuden ikke en entydig fordel for et land, da forbedringen samtidig vil forringe bytteforholdet: Hvis man sælger en vare billigere til udlandet, kan man alt andet lige sælge flere varer, men man vil samtidig få mindre ud af salget af hvert enkelt eksemplar.

Opgørelse

Konkurrenceevnen forstået som priskonkurrenceevnen kan opgøres ved at beregne enhedsomkostningerne, altså omkostningerne ved at producere et eksemplar af et givet produkt, i forhold til de tilsvarende omkostninger i konkurrerende lande. Konkurrenceevnen i bredere forstand, der forsøger at tage højde for andre faktorer end prisen, som også kan påvirke konkurrenceevnen, vurderes ofte ud fra indirekte indikatorer som eksempel arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, et lands udgifter til forskning og udvikling eller antallet af tildelte patenter som et mål for landets innovationsevne. Konkurrenceevne i denne brede forstand benævnes også konkurrencekraft.

Læs mere i Den Store Danske

Litteratur:

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig