Vare, i økonomisk teori alt, der på et marked gøres til genstand for handel. Den økonomiske mikroteori fokuserer på, hvorledes den enkelte vares pris dannes, og i den forbindelse er det vigtigt at afklare begreberne, således at to enheder af samme vare opfattes som lige gode af alle involverede. Denne finpudsning af varebegrebet har som konsekvens, at forskellige kvaliteter af, hvad der i almindelig sprogbrug anses for samme vare, fx benzin med forskelligt oktantal, må betragtes som forskellige varer, og det støttes af, at de faktisk har forskellig pris; men også samme vare i forskellig mærkning, fx benzin fra forskellige selskaber, er for en teoretisk betragtning forskellige varer. Ligesom der ses på kvalitet, vil det være naturligt at sondre mellem stederne, hvor varerne leveres, og tidspunkterne, hvorpå leverancerne finder sted, hvorved lokalitet og tid får indpas i pristeorien. Endelig vil det i mange sammenhænge være nyttigt at inddrage usikkerhed ved at sondre mellem de begivenheder, der udløser varernes leverance, fx betaling af erstatning i medfør af en brandforsikring.