konkurrence

Konkurrence, kappestrid eller rivaliseren mellem individer eller grupper af individer.

Faktaboks

etymologi:
Ordet konkurrence kommer af mlat. concurrentia, af kon- og afledn. af lat. currere 'løbe'.

Økonomi

Inden for økonomi er konkurrence et udtryk for, at flere agenter, fx virksomheder, individer, grupper eller organisationer, kappes om andel i samme aktivitet, fx salg eller køb af et produkt. Konkurrence spiller en central rolle i driftsøkonomisk og samfundsøkonomisk teori, og konkurrenceforholdene anvendes til at klassificere forskellige markedsformer. Et klassisk ekstrem er fuldkommen konkurrence, hvor der er mange små agenter, som hver især ingen indflydelse har på markedet. Et marked med få eller enlige sælgere (købere) betegnes oligopol (oligopson) og monopol (monopson).

Når agenter konkurrerer, mindskes den enkeltes mulighed for at opnå ekstraordinære gevinster. Hvis en sælger fx kræver en ekstraordinært høj avance, vil en konkurrerende sælger ved at underbyde prisen kunne overtage kunderne og stadig opnå en tilfredsstillende indtjening.

For økonomiske agenter er det en fordel med ringe konkurrence på egen side af markedet og megen konkurrence på den modsatte side. Hermed kan en agent selv kræve ekstraordinære gevinster, og modpartens krav kan begrænses ved at true med at skifte handelspartner. Megen driftsøkonomisk teori handler derfor om, hvordan man kan begrænse konkurrence, fx ved at fremstille (eventuelt patenterede) produkter med specielle karakteristika eller ved at etablere karteller, dvs. formelle eller uformelle aftaler om ikke at konkurrere.

Samfundsøkonomisk er konkurrence med til at sikre den bedst mulige udnyttelse af producenternes teknologiske muligheder for at efterkomme forbrugernes ønsker. En central samfundsøkonomisk opgave er derfor at fremme konkurrence, fx ved etablering af myndigheder, konkurrenceråd, som holder øje med indgåelse af aftaler og virksomheders udnyttelse af eventuel markedsdominans mv.

Et lands konkurrenceevne er udtryk for dets muligheder for at tilbyde varer billigt i international handel. Konkurrenceevnen kan fx styrkes ved at reducere det indenlandske lønniveau, ved devaluering og ved at tilbyde særlig favorable lån.

Læs også om konkurrence psykologisk set og om konkurrence i naturen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig