tjenesteydelse

Tjenesteydelse, serviceydelse, inden for økonomi vare af ikke-tingslig karakter. Generelt er tjenesteydelsernes betydning steget kraftigt i forbindelse med den økonomiske udvikling, se tertiære erhverv. De almindelige økonomiske ræsonnementer, som gælder i forbindelse med produktion, salg og forbrug, omfatter ikke blot materielle objekter, men også tjenesteydelser.

Retsregler

En aftale om at præstere en tjenesteydelse adskiller sig fra en købsaftale bl.a. ved, at den aftalte ydelse ikke foreligger ved aftalens indgåelse, men først skal præsteres senere. Endvidere kan en tjenesteydelse, der er præsteret, som hovedregel ikke tages tilbage, og sådanne ydelser må derfor i vidt omfang undergives andre civilretlige regler end køb. Enkelte typer af tjenesteydelser er lovregulerede, fx leje af fast ejendom, transport- og forsikringsaftaler og aftaler om pakkerejser. Forbrugeraftaler om tjenesteydelser indgået ved fjernsalg eller uden for fast forretningssted er omfattet af Lov om visse forbrugeraftaler, som bl.a. beskytter forbrugeren mod uanmodede henvendelser (dørsalg), og som i vidt omfang sikrer forbrugeren fortrydelsesret.

Erstatningsansvar

Ansvaret for den, der har påtaget sig at udføre en tjenesteydelse, er et culpaansvar (se culpa), dvs. et ansvar for fejl og forsømmelser. Culpabedømmelsen er streng, idet tjenesteydelsen skal leve op til den professionelle standard, som var gældende på det tidspunkt, da ydelsen blev præsteret. Se også rådgiveransvar.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig