keltere

Artikelstart

Keltere, folkeslag, der i jernalderen beboede de centrale og vestlige dele af Europa. Befolkninger, som regner sig for keltiske, findes i dag primært i Irland, Skotland, Wales, Cornwall, Bretagne og på Isle of Man. Begreberne kelter og keltisk er blevet defineret meget forskelligt: Grækerne kaldte de keltisktalende i Grækenland og Lilleasien for galatere, mens romernes betegnelse gallere omfattede kelterne i det nuværende Norditalien, Schweiz og Frankrig. Indtil 1. årh. f.Kr. regnede romerne dog også germanerne for gallere. Endvidere har sprogforskere, antropologer, arkæologer og kunsthistorikere ofte forskellige definitioner af keltere.

Faktaboks

Etymologi
Ordet kelter kommer af latin Celtae, af græsk Keltoi eller Keltai.

De keltiske kulturer havde rod i tidligere bronzealderkulturer som urnemarkskulturen, men det er svært at pege på et bestemt oprindelsessted. Omkring 600 f.Kr. menes den tidligste keltiske kultur at have udviklet sig i Østfrankrig, Sydtyskland og Østrig, og ca. 500 f.Kr. opstod den keltiske La Tène-kultur, der dækkede Vest- og Centraleuropa i et bredt bånd fra Tjekkiet i øst til De Britiske Øer i vest. Også dele af Norditalien og Spanien var beboet af keltere.

Ca. 400 f.Kr. begyndte kelternes vandringer. De strømmede ned i Italien og mod Rom, som blev plyndret i 387 f.Kr.; kun Capitol holdt stand. I øst trængte kelterne frem langs Donau, hvor bl.a. Ungarn og Transsylvanien blev keltisk. I begyndelsen af 200-t. f.Kr. kæmpede de sig videre sydpå og nåede det græske område, men i 278 f.Kr. blev kelterne slået ved Delfi. Nogle trak sig herefter tilbage og dannede et rige i Bulgarien, andre slog sig ned i Serbien, mens en tredje gruppe, galaterne, bosatte sig i det centrale Lilleasien. Den keltiske fremgang var stoppet. Kelterne blev i 225 f.Kr. slået i Norditalien; i 1. årh. f.Kr. blev de presset i Sydtyskland, Bøhmen og Slovakiet dels af romerne fra syd, dels af germanerne nordfra. Romerne indtog det sydligste Gallien ca. 120 f.Kr., resten af Gallien fulgte efter Cæsars gallerkrig 58-51 f.Kr., og med kejser Claudius' erobring af Britannia i 43 e.Kr. blev også mange af de britiske keltere underlagt romersk herredømme. Efter at romerne i 410 havde opgivet Britannia, genvandt keltere, bl.a. fra Irland, store dele af området, og flere keltiske småriger opstod. Med tilvandringen af germanere (se angelsaksere) i de følgende århundreder blev kelterne atter presset tilbage, især mod vest. I denne periode etablerede de sig i bl.a. Cornwall, Wales og Bretagne.

Den første urbanisering nord for Alperne skyldtes kelterne. I de to sidste århundreder f.Kr. opstod i et bredt bånd tværs over Europa, fra SØ-England og Frankrig til Bøhmen, Slovakiet og Ungarn, en række befæstede byer, oppida (se oppidum). Byerne kunne dække områder på mere end 100 ha og indeholdt specialiserede håndværkerkvarterer, hvor storstilet produktion af bl.a. våben, landbrugsredskaber, smykker og massefremstillet keramik fandt sted. Oppida var også centre for handel, møntslagning og administration, ligesom man flere steder har fundet helligsteder og tempellignende bygninger. Visse af byerne kan betragtes som keltiske hovedstæder. Det gælder fx Titelberg i Luxembourg, hovedstad for trevererne, Bibracte i Frankrig, hovedstad for haeduerne, og mandubiernes hovedstad Alesia, hvor de sidste kampe i Gallerkrigen førtes i 52 f.Kr. Romernes indtrængen nord for Alperne er formentlig en af de vigtigste årsager til, at de højtstående keltiske bystater ikke udviklede sig til egentlige nationer.

Religion

Kendskabet til kelternes religion bygger dels på græske og romerske forfattere, især fra perioden omkring Kristi fødsel, dels på irske og walisiske sagn fra middelalderen... Læs videre om kelternes religion.

Kunst

Keltisk kunst, der især ses på arbejder i guld, bronze og jern, på smykker, beholdere og våben, bevarede en bemærkelsesværdig ensartet udtryksform igennem århundreder... Læs videre om keltisk kunst.

Keltere i dag

De keltiske sprog spiller sammen med musik og poesi en central rolle for identiteten. Både i Bretagne, Cornwall, Wales, Irland, Skotland og på Isle of Man findes organisationer til fremme af keltisk sprog og kultur... Læs videre om keltere i dag.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig