Angelsaksere, fra 700-t. navnet på Englands befolkning. I tiden 400-600 e.Kr. indvandrede germanere til Britannia. Den angelsaksiske munk Beda mente, at hovedgrupperne var angler, saksere og jyder, og arkæologiske undersøgelser bekræfter i hovedsagen dette. Der var dog også et betydeligt frisisk indslag, og gruppedannelsen er sket i England, ikke på kontinentet. Navnet angelsaksere blev brugt for at skelne befolkningen fra sakserne på kontinentet.