Irrationale tal, tal, der ikke kan skrives som en brøk af formen p/q, hvor p og q er hele tal, og q er forskellig fra 0. Et irrationalt tal kan hverken omskrives til et endeligt eller et periodisk decimaltal. Eksempler på irrationale tal er (se kvadratrod), e og π.