Inokulation, (af lat. inoculatio, af in- og afledn. af oculus 'øje' i bet. 'knop'), se podning.