.
.
.

Influenza, kortvarig, alvorlig infektionssygdom i halsens og bronkiernes slimhinde. Indtil influenzavirus blev påvist i 1933, var det antaget, at sygdommens årsag var infektion med bakterien Haemophilus influenzae, der ofte optræder som influenzakomplikation.

Faktaboks

Etymologi
Ordet influenza kommer fra italiensk, af latin influentia 'indflydelse', af in- og fluere 'flyde', efter tidligere tids astrologiske opfattelse af, at sygdommen skyldtes påvirkning fra himmellegemerne.

Infektionen er yderst smitsom, så længe sygdommen varer, selv på flere meters afstand. Efter 1-3 dage opstår de typiske gener ganske pludseligt: høj feber, halssmerter og tør hoste. Oftest er der desuden hovedpine og smerter i led og muskler. Sygdommen varer som regel 4-5 dage, men følges derefter af træthed i 1-2 uger. Pga. slimhindebetændelsen ses ofte komplicerende bakterieinfektioner i forløbet, fx bihulebetændelse, mellemørebetændelse og især lungebetændelse med fx stafylokokker. Sidstnævnte var tidligere frygtet pga. stor dødelighed. Mange andre virusinfektioner kan medføre et ganske lignende sygdomsbillede. Diagnosen kan sikres ved påvisning af influenzavirus i svælgsekretprøver.

Se også svineinfluenza.

Influenzavirus

Influenzavirus af familien orthomyxovirus, som også omfatter influenzavirus hos en række forskellige dyr, inddeles i type A, B og C. Viruspartiklerne er kugleformede og kappeklædte med en diameter på 100 nm. Arvemassen er et RNA-genom opdelt i otte segmenter, hver bestående af 1000-2000 basepar, der koder for hver sin viruskomponent. Pga. jævnlige mutationer i RNA opstår der små ændringer i overfladeproteinet, såkaldt antigendrift, hvorved infektion kan finde sted selv hos dem, der har haft sygdommen tidligere. Derfor ses type A og B influenzaepidemier hyppigt, i Danmark ca. hver anden vinter. Med årtiers interval sker større ændringer ved sammenblanding af RNA fra forskellige influenza A-virus hos fugle, svin og mennesker, såkaldt antigenskift, og helt nye typer influenza A-virus opstår. Dette kan medføre verdensomspændende alvorlige epidemier som fx spansk syge i 1918-19 og Hongkong-influenza i 1968-69.

Navnet på spansk syge opstod ved, at de første efterretninger om den kom fra Spanien, som ikke deltog i 1. Verdenskrig og derfor ikke havde nyhedscensur. Sygdommen anslås på verdensplan at have forårsaget ca. 50 mio. dødsfald, dvs. flere end ofrene for 1. Verdenskrig. I Danmark døde ca. 12.000; dødeligheden var størst blandt børn og unge. Spansk syge er den alvorligste epidemi, der er forekommet i Danmark siden koleraen i 1853.

Behandling

Der findes ingen effektiv behandling af influenza. Visse virushæmmende lægemidler kan give nogen lindring, hvis behandlingen påbegyndes tidligt. Vaccination mod influenza A og B er vanskelig, da ny vaccine må produceres og gives hvert år på grund af de anførte ændringer i virus. Den beskyttende virkning er til gengæld god, hvis den rigtige vaccine anvendes. Vaccination anbefales især til ældre, svagelige personer med hjerte- og lungesygdomme, da disse dårligt tåler en febersygdom. I mange lande anbefales vaccination til alle ældre over 65 år, da der forekommer et stort antal hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre ved alle influenzaepidemier.

Influenza hos dyr

Influenza hos husdyr omfatter akutte, smitsomme infektionssygdomme med kort inkubationstid forårsaget af flere forskellige virus; ud over influenzavirus også bl.a. myxovirus, parvovirus, herpesvirus og calicivirus. Influenza forekommer blandt fugle hos fx høns, ænder og gæs og blandt huspattedyr hos heste, svin og katte. De almindeligste symptomer er feber, åndenød, flåd fra øjne og næse samt hoste. Hos fugle er influenza en alvorlig sygdom med høj dødelighed.

Også vildtlevende dyr kan angribes; fx døde op mod 25 % af en østamerikansk sælbestand under en epidemi, hvor virus sandsynligvis stammede fra havfugle. Influenza forværres ofte af tilstødende bakterielle infektioner, der bl.a. forårsager lunge- og bihulebetændelse.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig