Calicivirus, (1. led efter lat. calix 'bæger'), familie af RNA-virus, som smitter via forurenet vand og føde. Norwalk-virus og andre calicivirus forårsager kortvarige milde mave-tarm-infektioner i mindre epidemier. Hepatitis E-virus forårsager leverbetændelse, hovedsagelig i tropiske og subtropiske egne. Felin calicivirus kan forårsage influenzalignende sygdom hos katte.