Godstransport, transport af gods til lands, til vands og i luften. Godstransport er det synlige udtryk for, at ikke alle varer findes, hvor de efterspørges. Langt op i 1800-t. var skibstransport (se linjefart) stort set enerådende ved transport af blot lidt større godsmængder ud over lokalområdet. Først med etablering af jernbaner og den senere udbygning af vejnettet og lastbiltransport er dette mønster ændret. Flytransport af gods er vokset voldsomt efter 2. Verdenskrig (se fragtflyvning), men udgør fortsat kun en meget lille del af det samlede transportarbejde.

Når middelalderens sildestimer i Øresund fik så stor økonomisk betydning, skyldtes det især udviklingen af skibe med stor lastekapacitet, som effektivt kunne transportere de forarbejdede sild til store dele af Europa. Allerede Rom var afhængig af store årlige korntransporter fra Egypten med skib. På landjorden foregik godstransport mest over korte afstande; byrder blev båret til og fra bostedet. Til større byrder og længere afstande anvendtes tidligt heste og senere vogne, men især pramme på vandveje — floder, åer og kanaler — eller slæder, hvor det var muligt. I Norden blev tunge landtransporter derfor ofte gennemført om vinteren. Den langt bedre energiudnyttelse og økonomi ved pramtransport kan illustreres ved, at der i Danmark op i 1800-t. arbejdedes med seriøse planer om en gravet kanal fra København til Korsør.

Den dårlige infrastruktur på land satte en stærk begrænsning på transporternes omfang; først i 1700-t. nåede standarden på Europas hovedveje op på niveauet fra Romerriget. Samtidig med udviklingen af jernbaner og damptog fra midten af 1800-t. forbedredes søtransporten med maskindrevne skibe. Områder uden havn eller jernbane blev hægtet af den økonomiske udvikling.

Jernbanegodstransport

Lige fra begyndelsen fik jernbanen næsten monopol på landbaseret godstransport. Hver lille station fik et læssespor, hvor godset blev omladet til videre transport med hestevogn. Typisk for tiden før lastbilerne var, at en stor del af den samlede transportmængde kun blev transporteret over en ret kort strækning med jernbane, fx fra en havn og 20-30 km ind i landet. Med lastbilens fremmarch især i 1930'erne blev godstransport med jernbane for første gang udsat for konkurrence, og fx DSBs godsvolumen faldt med en tredjedel på ti år frem til 1935. Under 2. Verdenskrig blev jernbanegodstransport igen efterspurgt, og DSB transporterede den største godsmængde nogensinde i 1944.

I tidens løb havde mange firmaer placeret sig ved banen og fik eget firmaspor; de undgik således for- og eftertransporten. De største firmaer fik egne togvogne med påmalet logo, og jernbanerne udviklede selv specialvogne, ikke mindst kølevogne, som i begyndelsen blev kølet med is. Efter krigen genvandt lastbilerne deres styrke, og de korte jernbanetransporter, firmaernes egne vogne samt mange firma- og læssespor forsvandt. Se også jernbaner og container.

For den stærkt voksende internationale godstransport var banernes konkurrenceevne hæmmet af, at langt den overvejende del af de europæiske baner først og fremmest var nationale transportører. Endvidere gav den manglende standard vedrørende elektrificering og signalsystemer problemer ved grænsepassage. I EU arbejdes der på at tillade flere konkurrerende togselskaber at benytte det samme skinnesystem, common carrier-princippet, med håb om at øge effektiviteten og mindske lastbiltrafikken. Liberaliseringer kendetegner også flytransport, der dog fortsat kun er konkurrencedygtig for varer med stor værdi i forhold til vægten.

Miljøforhold

Flytning af godstransport fra vej til jernbane mindsker miljøbelastningen. Endnu mindre miljøbelastende er imidlertid skibstransport, og allermindst belastning finder sted ved godstransport i rørledning. I Danmark transporteres mere gods i rørledning end med jernbane: råolie fra Nordsøen, benzin til Københavns Lufthavn, naturgas til virksomheder og boliger og fjernvarme fra kraftvarmeværker. Også i de ældre rørsystemer, vandforsyning og kloakker, foregår der en betydelig mængde transport.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig