Linjefart, søtransport med skibe i rutefart mellem bestemte havne og med faste, fx daglige eller ugentlige afsejlinger. Linjeskibe transporterede tidligere stykgods, fx kasser, sække, baller, jern, stål og andre halvfabrikata, som blev stuvet om bord, men siden containere for alvor blev taget i brug i 1960'erne, er linjefart og dermed transport af stykgods ændret radikalt. Linjeskibe er nu store containerskibe, hvis kapacitet angives som deres lasteevne af TEU, twenty foot equivalent units, dvs. 20-fods-containere. Containerskibe, som sejler med 24 knob, losser og laster flere hundrede containere på få timer. Godset modtages ofte ved afskibers dør og afleveres ved modtagers, og udviklet logistik tillader, at komponenter, der indgår i samme produkt, kan produceres forskellige steder i verden og alligevel ankomme til bestemmelsesstedet, netop når behovet opstår, med mindre lagre og lavere omkostninger til følge. Se også befragtning.