Godstransport, transport af gods til lands, til vands og i luften. Godstransport er det synlige udtryk for, at ikke alle varer findes, hvor de efterspørges. Langt op i 1800-t. var skibstransport (se linjefart) stort set enerådende ved transport af blot lidt større godsmængder ud over lokalområdet. Hele artiklen