Godstransport, transport af gods til lands, til vands og i luften. Godstransport er det synlige udtryk for, at ikke alle varer findes, hvor de efterspørges. Langt op i 1800-t. var skibstransport (se linjefart) stort set enerådende ved transport af blot lidt større godsmængder ud over lokalområdet. Først med etablering af jernbaner og den senere udbygning af vejnettet og lastbiltransport er dette mønster ændret. Hele artiklen