Gangskiftning, ændring af en maskines omløbsretning. Gangskiftning af fremdrivningsmaskineri i skibe er vigtig, da den muliggør en simpel konstruktion, hvor maskine, skrueaksel og skrue er indbyrdes fast forbundne. Problemet er let løst for stempeldampmaskiner og dieselmotorer, mens fx højtydende turbiner, der roterer med stor hastighed, ikke kan gangskiftes. Derfor er det her nødvendigt at indskyde kostbare reduktions- og bakgear mellem turbine og skrue.