forsikringsankenævnet

Artikelstart

Forsikringsankenævnet (Ankenævnet for Forsikring) er et privat godkendt klagenævn oprettet i 1975 af Forbrugerrådet Tænk og brancheforeningen Forsikring & Pension. Ankenævnet er godkendt af erhvervsministeren og derfor "autoriseret" til at behandle forsikringsklager udenretligt (uden for domstolene).

Kriterier for at klage

Klagen skal vedrøre ens forsikringer. Man kan således ikke klage over en afgørelse truffet af modpartens forsikringsselskab.

Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold

Klager vedrørende erhvervslivets forsikringsforhold falder som udgangspunkt uden for Ankenævnets område.

Klagen skal angå et konkret økonomisk mellemværende

Klagen skal altså angå et spørgsmål af økonomisk betydning. Ankenævnet kan ikke behandle klager over fx ansattes opførsel, et forsikringsselskabs markedsføring eller andre generelle forhold. I sådanne tilfælde skal man kontakte Forbrugerombudsmanden eller Finanstilsynet. Ankenævnet er således ikke et disciplinærnævn eller en tilsynsmyndighed.

Behandling af klage

Ankenævnet kan ikke behandle klagen, hvis behandlingen hører under offentlige myndigheder, fx Finanstilsynet, eller andre anke- eller klagenævn. Nævnet kan heller ikke behandle klagen, hvis ens sag er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig.

Hvornår kan man klage?

Man kan først klage til Ankenævnet, når man har klaget til forsikringsselskabet over afgørelsen, og forsikringsselskabet har fastholdt sin afgørelse eller har undladt at besvare ens klage.

Klagegebyr

Man skal betale et klagegebyr på 200 kr. Hvis man får medhold i sin klage, får man gebyret retur. Det samme gælder, hvis Forsikringsankenævnet ikke kan afgøre ens sag.

Sagsbehandlingstid

Den typiske sagsbehandlingstid er 6-8 måneder. Sagsbehandlingstiden afhænger i høj grad af, hvor mange gange klageren og forsikringsselskabet ønsker at indsende nye oplysninger eller synspunkter til sagen.

Hvis klagen falder uden for Ankenævnet for Forsikrings område – det vil navnlig vedrøre klager over modpartens forsikringsselskab og erhvervsforsikring – kan forbrugeren kontakte Forsikringsoplysningen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/Forbrugerklagenævnet eller i den sidste ende starte en sag op ved domstolene.

Europæiske klageorganer

Ankenævnet for Forsikring er optaget på Europa-Kommissionens liste over alternative tvistbilæggelsesorganer (ATB-instanser) og kan modtage klager via Europa-Kommissionens online-tvistbilæggelsesplatform (OTB-platform). OTB-platformen kan med fordel anvendes, hvis man ønsker at klage over et forsikringsselskab, som er etableret i et andet land end Danmark, og som dermed har leveret en grænseoverskridende tjenesteydelse til forsikringstageren. Ankenævnet for Forsikring er også tilsluttet FIN-NET – et europæisk netværk af klageorganer i Europa indenfor det finansielle område.

Eksterne links

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig